Privacy notice

karmatha, housed at Bussumsestraat 40, 2574 JL The Hague, provides this privacy notice to inform you how we treat your data.

Contact:

http://www.karmatha.nl Bussumsestraat 40, 2574 JL The Hague, Netherlands +31638934012

Information we collect

karmatha only collects the data you provide in the contact form

The type of data collected is

Sensitive data

This website does not intend to collect data of visitors younger than 16 years. However there is no way for us to reliably know the age of our visitors. We recommend proper parental supervision over online activities of children. If you suspect we have collected data of a minor, please contact us at info@karmatha.nl and we will remove the data.

How we use your data

karmatha uses the data you provide to do business: - We may use a visitors email address to contact them, if they have used the contact form.

Automated decision making and profiling

karmatha does not use automated decision making and / or profiling.

Data retention

karmatha only retains your personal data for as long as necesary to fulfill the purposes for which we have initially collected it.

How we share your data

karmatha will not rent or sell your personally identifiable information with others. We will only share the data with governmental agencies when there is a legal requirement to do so.

Cookies

karmatha.nl only uses a cookie to save the language setting. You are free to delete or modify this cookie.

View, delete or modify data

You have the right to view your personal data, to correct it or to hae it removed. In addition you have the right to revoke your permission for processing of your data. You can also ask us to provide you with a document with all of your data.

You can direct this request for viewing, correction or deletion of personal data to info@karmatha.nl

Information security

karmatha is concerned with protecting your privacy and data but we cannot ensure or warrant the security of any information to transmit. If you have any doubts or questions feel free to contact me at info@karmatha.nl

Privacyverklaring

karmatha, gevestigd aan Bussumsestraat 40, 2574 JL 's-Gravenhage, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

http://www.karmatha.nl Bussumsestraat 40, 2574 JL 's-Gravenhage +31638934012

Persoonsgegevens die wij verwerken

karmatha verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruikt hebt gemaakt van het contactformulier

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@karmatha.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

karmatha verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: - Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming

karmatha neemt geen op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

karmatha bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

karmatha verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

karmatha.nl gebruikt alleen een cookie om in te stellen in welke taal je de website wilt bekijken. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door karmatha en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@karmatha.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

karmatha wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

karmatha neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@karmatha.nl

Back to home